Over de Buurtschap

Historie

Op 4 augustus 1947 werd Bloemencorso Achtmaal opgericht. Wie destijds het initiatief heeft genomen is niet meer te achterhalen. In de oude maalderij aan de Achtmaalseweg werd de eerste wagen, getiteld Angorahoeve gebouwd. Het jaar daarop werd er een bestuur gevormd en werden er zelfs 2 wagens gebouwd in Achtmaal. Met “ De oude smederij’ werd een verdienstelijke 9e plaats behaald. De tweede wagen, “De fontein” komt in de uitslagen niet voor, omdat deze wagen over de kop is gegaan toen het paard, dat deze wagen trok, ergens van schrok. Al in 1949 durfde de bouwers van Buurtschap Achtmaal risico’s te nemen. Met de politiek getinte wagen “ Onze jongens in Indonesië verlangen naar huis” eindigden zij met een 27ste plaats, ver beneden de verwachtingen.

In de jaren vijftig deden de bouwers en bestuurders van buurtschap Achtmaal regelmatig van zich spreken. Aan daadkracht was zeker geen gebrek en met woorden schoot men zelden tekort. De wagens weden van jaar tot jaar groter. Ook had men ondertussen een vaste bouwplaats weten te verwerven aan de zijgevel van het toenmalige pakhuis op de hoek van de Pastoor de Bakkerstraat en van Lanschotstraat. Een minder rooskleurig bericht uit die tijd is dat de penningmeester wat rekeningen had vervalst om zo wat geld in zijn eigen zak te kunnen steken. Ook toen was ontslag een logisch vervolg.

Doordat de wagens groter en groter werden ontstond ook een steeds grotere vraag naar dahlia’s. Zo ontstonden geleidelijk de eerste kleine bloemenveldjes van Zundert en ook in Achtmaal. Het was ondertussen wel duidelijk geworden dat Buurtschap Achtmaal zijn stempel op het corso had gedrukt en niet meer weg te denken was in het bloemencorso. De definitieve deelname was een feit.

In de zestiger jaren ontstond er een wisseling van de wacht. De mannen van het eerste uur vielen een voor een af en er ontstond een compleet nieuw bestuur en een nieuwe bouwgroep. De competitie met de andere buurtschappen was toen ook al erg zwaar, opmerkelijke klasseringen werden dan in deze jaren niet behaald. De belangstelling voor het corso was toen in Achtmaal beduidend minder dan in Zundert. Opmerkelijkste wagen uit de jaren zestig was ongetwijfeld ” Een beetje op – een beetje pop”. De eerste wagen met de nodige bewegingen.

De jaren zeventig waren een kwestie van overleven. De moeilijkste jaren in de geschiedenis van buurtschap Achtmaal. Er werden geen aansprekende resultaten geboekt en de kwaliteit van de wagens bleef over het algemeen ver achter bij de concurrentie. Slechts een handjevol fanatiekelingen gesteund door wat schooljeugd wisten in die tijd de buurtschap overheid te houden. Geld was er nauwelijks en van de nodige tegenslagen bleef men niet bespaard. Zoals het breken van een as van het onderstel, 3 dagen voor het corso van 1973. In 1979 werd buurtschap Achtmaal een stichting met officiële statuten, welke nog steeds van kracht zijn.

Een explosieve groei zien we in de jaren 80. De omvang van de wagens werd in amper 10 jaar tijd verdubbeld. Met deze groei, groeide ook de omvang van de corsotent. Ook de kwaliteit werd met het jaar beter. Het bestuur werd uitgebreid en verjongt, de bloemenvelden werden steeds omvangrijker en belangrijk voor de financiële huishouding.

In 1983 haalden een aantal figuranten van de wagen “Griezelen als ontspanning ” voor de eerste keer in ons bestaan de landelijke televisie in het programma “ De zondag van Zundert ” een programma van de IKON.

In de jaren negentig mochten we drie jaar achter elkaar met een 8e plaats huiswaarts. De conclusie van deze periode was dat er een goede balans is gevonden tussen bouwers, bestuur en ontwerpers. De overstap naar de bloemencommissie, het samenwerken met andere bloemenvelden uit het Zundertse, werd gemaakt en de omvang van onze velden werd behoorlijk uitgebreid. Met de toetreding tot de bloemencommissie werd een basis gelegd voor de aanmerkelijke verbetering van de financiële huishouding. Ook werden de eerste contacten gelegd voor verhuizing naar een andere bouwplek.

Als we kijken naar de afgelopen jaren zien we dat we steeds meer aan kunnen en durven binnen de buurtschap. Een topprestatie, met een 2e plaats, werd in 2008 behaald met “Benauwd”. Voor ons als buurtschap een jaar waarin we ons wereldkampioen hebben gevoeld. De goede flow is gelegd en de resultaten zijn dan ook goed te noemen de laatste jaren.

Ook binnen de buurtschap zijn ontwikkelingen te merken. Naast het bestuur zijn er diverse commissies die de verantwoording dragen voor bv de bouw van de wagen maar ook voor de tent, Corsowacht, (neven)activiteiten etc.

De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie van de buurtschap verzorgt de feestjes en partijtjes rondom de bouw van de wagen. De naam zegt het eigenlijk al, de activiteiten. Denk hierbij aan het Teerfeest, een Voorjaarsuitje en de catering met de plakdag en in het tikweekend. Tevens verzorgt de AC een aantal gezellige avonden in de tent aansluitend op de bouwavonden.

FICO (financiële commissie)

De Fico is ondersteunend aan de penningmeester. De Fico heeft als taak het opzetten en beheren van de sponsoring. De sponsoring wordt gezamenlijk geregeld met een groot deel vrijwilligers vanuit de buurtschap. Ook zorgt deze commissie voor de begroting en controleert het financieel jaarverslag van de penningmeester..

Ontwerpersgilde :

Het ontwerpersgilde van onze buurtschap is een club creatievelingen welke zich hebben aangemeld om voor 3 jaar een ontwerp te leveren voor de buurtschap. Gezien er veel potentiele ontwerpers binnen de buurtschap zitten is er besloten om de kwaliteiten te bundelen en elkaar te versterken in plaats van de concurreren.

De ideeën worden aangedragen om met alle ontwerpers hier het beste uit te halen om zo het beste ontwerp over te houden wat aangedragen wordt aan het bestuur.

Sinds 2017 zijn we hier mee gestart. Om de 3 jaar wordt dit geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om zo het beste op ontwerpgebied binnen de buurtschap naar boven te halen.

Bouwcommissie:

De Bouwcommissie bestaat uit een club vaste bouwers welke de gehele coördinatie/begeleiding regelen voor de bouw van de wagen. Ze bestellen materialen, verzorgen de constructie tot het begeleiden van het papiermachéen van de wagen. Kortom alle werkzaamheden aan en rondom de corsowagen welke gedurende het gehele jaar doorlopen. Deze commissie zorgt ook voor onderhoud aan de loods, gereedschappen en materialen.

Gedurende het bouwseizoen, (na bouw van de tent) zijn we dagelijks actief om onze corsocreatie zo goed en mooi mogelijk op straat te krijgen de eerste zondag van september.

Tent/steiger commissie:

De Tent/steiger commissie, is een commissie van ongeveer 8 man die er zorg aan draagt dat de tent opgebouwd en afgebroken word. Deze mensen zorgen er voor dat er tijdens de bouw van de tent sturing gegeven wordt zodat alles goed op zijn plek komt. We beginnen altijd rond koningsdag en streven er naar om in een week of twee, drie de tent helemaal klaar te hebben. Hierna kan de bouw van de wagen beginnen. Tijdens de bouw zorg de tent/steiger commissie ervoor dat er veilig op de steiger gebouwd kan worden. Er worden dan ook niet zomaar zelf dingen verlegd of veranderd, dit word dan ook in samenspraak gedaan met de tent/steiger commissie. Na al het harde werken om de wagen af te krijgen moeten de bloemen er nog op. In de laatste week word alles nog een keer na gelopen zodat er begonnen kan worden om op een veilige manier de bloemen te kunnen tikken. In die dagen lopen er continu mensen van de tent/steiger commissie rond voor het geval er een steiger verlegd moet worden of afgebroken. Dit word dan ook door de tent/steiger commissie gedaan om onveilige situaties te voorkomen. De tent/steiger commissie zorgt ervoor dat de wagen op corso zondag geheel vrij is gemaakt en dat de wagen geheel zonder problemen naar buiten kan. Op corso zondag worden er mensen gevraagd of ze samen met de tent/steiger commissie willen komen helpen om alles leeg te ruimen en een begin te maken om de tent af te breken. Woensdag naar corso is dan ook niet meer te zien dat er een grote tent heeft gestaan waar maanden hard is gewerkt om een mooie corsocreatie neer te zetten.

Vrienden van Pieter

De Vrienden van Pieter commissie is een merchandise commissie die in 2012 is opgericht. Voor die tijd waren er alleen shirtjes te koop maar we merkten dat er behoefte was aan meer aanbod. Een aantal fanatiekelingen zijn toen bij elkaar gaan zitten en dit is het ontstaan geweest voor de Vrienden van Pieter. Via deze commissie lopen alle merchandise waaruit de kleding- en gadgetlijn bestaat. Inmiddels is er een webshop vanwaar uit alles te koop is. Ook kun je jaarlijks lid worden van de Vrienden van Pieter, je krijgt dan exclusieve gadgets die niet los te koop zijn. Ook jubilarissen en jubileums worden gevierd, dit doen we feestelijk met alle bouwers.